Artykuły

Zasady współpracy z biurem nieruchomości

Podstawą współpracy z biurem nieruchomości jest umowa pośrednictwa kupna, sprzedaży lub najmu. Taką umowę biuro zawiera indywidualnie ze wszystkimi klientami. Umowa precyzuje m. in. zakres wykonywanych przez biuro usług i należne wynagrodzenie w postaci prowizji. Oferty biura publikowane są w prasie i internecie. Osoby zainteresowane prezentacją nieruchomości, a także chcące uzyskać dodatkowe informacje o ofertach, jak np.

Kto i za co płaci prowizję?

W ramach umowy pośrednictwa BDI ANTENOR zobowiązuje się do wykonania konkretnego zakresu czynności, ustalanego indywidualnie.

Zakres czynności umowy pośrednictwa z właścicielem nieruchomości jest inny, niż w przypadku umowy z klientem poszukującym.

Nie w każdym przypadku prowizja jest pobierana od obu stron transakcji. Informacja o zaistnieniu takiego faktu znajduje się w umowie.

BDI ANTENOR nie stosuje jednej stawki prowizyjnej. Wysokość prowizji każdorazowo jest dostosowana do wkładu pracy, niezbędnego do realizacji umowy.